Meripelastusseura - Lahden järvipelastajat

Toiminta

Yleistä toiminnasta


Toimintamme Päijät-Hämeessä perustuu yksittäisten järvipelastajien pyyteettömään ja vapaaehtoiseen auttamishaluun.

Lahden Järvipelastajien tärkein tehtävä on ihmisen pelastaminen henkeen ja terveyteen kohdistuvissa, osin vakavissakin, hätätilanteissa. Näissä tilanteissa pelastusaluksemme toimivat pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköiden kanssa yhteistyössä, aluepelastuslaitoksen alaisena. Vakavia tilanteita järvialueilla on onneksi harvoin. Yleisimpiä tehtäviämme ovatkin erilaiset hinaustehtävät konerikkojen ja pohjakosketusten yhteydessä sekä muut veneilijöiden avustustehtävät, jotka suoritamme pääsääntöisesti itsenäisesti.

Lisäksi osallistumme tarvittaessa vesistöetsintöihin yhteistyössä poliisiviranomaisten tai pelastuslaitoksen kanssa. Edellä kerrotun lisäksi avustamme pelastuslaitosta sairaankuljetus- ja sammutustehtävissä. Toimimme myös erilaisten tapahtumien saatto- ja turvallisuustehtävissä. Erilaiset sukellustehtävät, kuten pudonneiden tavaroiden nostamiset ohjaamme yleensä Lahden Pingviineille, vaikkakin aluksillamme on joinakin viikkoina myös sukellusvalmius.

Yhdistyksen alukset ovat avovesikaudella jatkuvassa puolentunnin lähtövalmiudessa, viikolla alukset ovat kotisatamissaan ja viikonloppuisin yleensä tukikohdissa Vesijärvellä ja Päijänteellä. Päivystysvalmiuden ylläpitäminen vaatii miehistöiltä asiaan paneutumista ja joustamiskykyä, sillä useimmat ovat töissä viikolla. Onneksemme monet työnantajat suhtautuvat myönteisesti tekemäämme vapaaehtoistyöhön ja hyväksyvät kiireellisiin pelastustehtäviin lähdön myös työpäivän aikana.

Toiminta täysin vapaaehtoista
 

Alustemme miehistö toimii vapaaehtoispohjalla saamatta toiminnasta korvausta. Mukana miehistöissä on sekä vanhoja konkareita että nuoria aloittelijoita. Suurin osa miehistönjäsenistä on miehiä, mutta toiminnassa on yhä enemmän myös naisia. Miehistöissä toimii noin 100 henkilöä, joista noin 60 aktiivisesti. Yhdistyksen on pidettävä 3 alusta toimintavalmiina avovesikaudella, joten tämä rasittaa aktiiveja melkoisesti. Useimmiten päivystysvuoro tarkoittaa viikonlopun yli kestävää tukikohdissa mökkeilyä ja leppoisaa veneilyä, joskin valmiudessa olo on kokoajan huomioitava. Erilaisia tehtäviä tulee noin 80 kpl vuodessa, eli noin 25tehtävää/ alus/vuosi.

Yhdistyksen rahoitus tulee pääasiassa alueen kunnilta, joiden kanssa tehdyt päivystyssopimukset kattavat välittömiä käyttökustannuksia kuten polttoainekuluja. Jäsenistön ja yritysten jäsenmaksut muodostavat toisen merkittävän tulonlähteen, maksut käytetään miehistöjen koulutukseen sekä varustehankintoihin. Koulutuksen ja varustehankintojen turvaamiseksi jäsenmaksut ovat erittäin tärkeitä ja siksi kaipaamme myös tukijäseniä aktiivien lisäksi.  Tavoitteenamme on saada mahdollisimman suuri osa alueen veneilijöistä jäseniksi

Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 30 euroa vuodessa ja jäseneksi liittyminen käy helpoiten Liity jäsneksi -sivun kautta.

Alukset ovat Meripelastusseuran omaisuutta ja ne on rahoitettu lähinnä raha-automaattiyhdistyksen varoilla. Mukaan toimintaan voi tulla kuka tahansa. Veneilykokemusta ei edellytetä, mutta siitä on hyötyä. Tärkein taito vesillä liikuttaessa on luonnollisesti uimataito. Uudet miehistön jäsenet toimivat aluksi konkareiden opastuksella ja taitojen karttuessa itsenäisemmin.

Tukikohdat

Tukikohtinamme toimivat Komo (Vesijärvellä), Kalkkinen (Kalkkisten kanavan suulla, Päijänne) ja Reimala (Pikku Paatsalo, Päijänne). Kuvia voit käydä katsomassa kuvagalleriassa.

Tukikohdat on tarkoitettu miehistöjen käyttöön päivystysten aikana, sekä esimerkiksi jäseniltojen pitopaikoiksi.

Komo on rakennettu talkoilla Hollolan kunnalta vuokratulle tontille Mustamaalla, Vesijärvellä vuosina 1983-1984.

Kalkkisten tukikohta on vuokrattu liikennevirastolta, aikaisemmin rakennus on toiminut uittomiesten tukikohtana sekä talvisin kanavan huoltomiesten ym. majoitustilana.

Reimala sijaitsee luonnonsuojelualueella, tämä rajoittaa hieman tukikohdassa tapahtuvaa toimintaa.